Skrócenie czasu pracy pracowników Sądu Rejonowego w dniu 06 lipca 2012r.