Projekt "Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych"

Dodano: 2016-04-20 14:16:19             Zmodyfikowano: 2016-04-20 14:33:28
Rejestr zmian
Projekt "Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych"
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich bierze udział w projekcie "Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych", który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości i współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.
Celem projektu jest Poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych.
Rezultatami projektu będą:
• poprawa wydajności oraz ujednolicenie środowiska teleinformatycznego w sądach
• poprawa wydajności systemów informatycznych do prowadzenia spraw sądowych
• zwiększenie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości
Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę społeczną ukierunkowaną na poszerzenie dostępu wymiaru sprawiedliwości. Celem przedsięwzięcia jest realizacja potrzeby społecznej ukierunkowanej na ułatwienie i rozpowszechnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, przyspieszenie dostępu do rejestrów sądowych, zastosowanie komunikacji strony z sądem drogą elektroniczną oraz upowszechnienie pism procesowych oraz dokumentacji pochodzących z sądu w formie elektronicznej poprzez objęcie sądów powszechnych usługą wspólną uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników systemów informatycznych oraz usługą poczty centralnej i budowę scentralizowanego systemu zarządzania tożsamością.
Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31 sierpnia 2016r.
Więcej informacji o projekcie: http://nmf.ms.gov.pl/pl/projekt-nr-1/
norway grants