Pismo w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2014 r. zapisów z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych

Dodano: 2014-07-07 15:19:50             Zmodyfikowano: 2014-10-01 09:42:25
Rejestr zmian

Pismo w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2014 r. zapisów z dnia 24 maja 2013  r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. poz. 941 i 1641)
http://ekw.ms.gov.pl