Informacja dotycząca dnia wolnego od pracy w Sądzie Rejonowym w Kluczborku

Dodano: 2015-08-04 14:09:35             Zmodyfikowano: 2015-08-04 14:11:26
Rejestr zmian
Ogłoszenie

W związku z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Kluczborku z dnia 15 grudnia 2014 r.,
Nr 17/2014 § 1, dzień 14 sierpnia 2015 roku jest dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Kluczborku.