Zakresy czynności sędziów

Dodano: 2017-01-20 14:26:06             Zmodyfikowano: 2017-12-18 11:29:16
Rejestr zmian

Na podstawie przepisów ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych, prezes sądu okręgowego w sądzie okręgowym i w sądach rejonowych, działających w okręgu sądowym, ustala, po zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu, najpóźniej do końca listopada każdego roku podział czynności sędziów. Szczegółowe podziały czynności sędziów dostępne są w Sekretariacie Prezesa Sądu Rejonowego w Kluczborku.

wykaz czynności
zmiana zakresów czynności dla Wydziału Cywilnego
zakresy czynności sędziów i referendarzy od 01.01.2018 r.