Zakresy czynności sędziów i referendarzy na rok 2018

Dodano: 2017-01-20 14:26:06             Zmodyfikowano: 2018-07-30 11:45:41
Rejestr zmian
Na podstawie przepisów ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych, prezes sądu okręgowego w sądzie okręgowym i w sądach rejonowych, działających w okręgu sądowym, ustala, po zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu, najpóźniej do końca listopada każdego roku podział czynności sędziów. Szczegółowe podziały czynności sędziów dostępne są w Sekretariacie Prezesa Sądu Rejonowego w Kluczborku.

Podział czynności sędziów i referendarzy w Sądzie Rejonowym w Kluczborku na rok 2018