Elektroniczna Ksiąga Wieczysta

Dodano: 2014-10-01 09:47:58             Zmodyfikowano: 2016-02-23 11:47:42
Rejestr zmian

Informujemy, iż dostęp do treści Ksiąg Wieczystych jest możliwy przez Internet za pomocą modułu dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych pod adresem:
http://ekw.ms.gov.pl