Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

Dodano: 2009-09-28 11:00:29             Zmodyfikowano: 2017-07-25 07:39:24
Rejestr zmian
Siedziba Zespołu Kuratorskiego:
   Sąd Rejonowy w Kluczborku
   Ul. Katowicka 2
   46-200 Kluczbork
Sekretariat Zespołu:
   Pokój nr 4 (parter)
   Telefon: 
77 447 16 69
Kierownik zespołu:
  Grażyna Pilżys
  pokój nr: 3  (parter)


  Kuratorzy przyjmują w siedzibie zespołu w godzinach od 9.00 do 14.00
  Proszę zgłaszać się do sekretariatu.
 L.p. KURATOR  DYŻURY (od 9.00 do 14.00) 
 1. Grażyna Pilżys  poniedziałek, środa 
 2. Beata Kuchno czwartek 
 3. Agata Olek wtorek 
 4. Rafał Lasek środa 
 5. Monika Bałasz-Sofińska wtorek
 6. Piotr Rewienko  czwartek
 7. Justyna Krzykowiak piątek