IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Dodano: 2009-11-30 09:12:47             Zmodyfikowano: 2017-12-18 13:01:35
Rejestr zmian
Przewodniczący wydziału
SSR Cezary Obermajer

Sekretariat:
Kierownik Sekretariatu:  Magdalena Milczarek

tel.  77 447 0 258
Kluczbork, ul. M. Skłodowskiej - Curie 15 
pokój 1,  parter
Godziny urzędowania:
poniedziałek: od godz. 730-1800
wtorek-piątek: od godz. 730-1530
 
Właściwość rzeczowa
V Wydział Ksiąg Wieczystych:
- rozpoznaje w pierwszej instancji sprawy o założenie księgi wieczystej i wnioski o wpis do księgi wieczystej,
- prowadzi akta ksiąg wieczystych,
- wydaje odpisy z ksiąg wieczystych i Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych,
- udostępnia księgi wieczyste i akta do wglądu,
- zamyka i przechowywanie księgi wieczyste.