Wzory i formularze

Dodano: 2011-03-30 11:13:25             Zmodyfikowano: 2016-10-12 14:08:05
Rejestr zmian
Wzory ogólne


Wzory - Wydział Cywilny
Wzór nr 1 - Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania
Wzór nr 2 - Wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia
Wzór nr 3 - Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
Wzór nr 4 - Wniosek o umożliwienie wykonania fotokopii dokumentów znajdujących się w aktach sprawy
Wzór nr 5 - Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów znajdujących się w aktach sprawy
Wzór nr 6 - Wniosek o wydanie prawomocngo postanowienia
Wzór nr 7 - Wniosek o wydanie tytułu wykonawczego
Wzór nr 8 - Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowychWzory - Wydział Karny
Wzór nr 9 - Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania
Wzór nr 10 - Wniosek - zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego
Wzór nr 11 - Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów podróży

Wzory - Wydział Rodzinny
Wzór nr 12 - Pozew o alimenty
Wzór nr 13 - Pozew o obniżenie alimentów
Wzór nr 14 - Pozew o podwyższenie alimentów
Wzór nr 15 - Pozew o uchylenie alimentów
Wzór nr 16 - Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty
Wzór nr 17 - Pozew o ustalenie ojcostwa
Wzór nr 18 - Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej
Wzór nr 19 - Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
Wzór nr 20 - Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej
Wzór nr 21 - Wniosek o wydanie dziecka
Wzór nr 22 - Wniosek o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego
Wzór nr 23 - Wniosek o zwolnienie od złożenia dowodu zdolności prawnej do zawarcia
Wzór nr 24 - Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej
Wzór nr 25 - Wniosek o przysposobienie
Wzór nr 26 - Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej
Wzór nr 27 - Wniosek o roztrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka
Wzór nr 28 - Wniosek o umieszczenie osoby chorej psychicznie bez jej zgody w szpitalu psychiatryczny
Wzór nr 29 - Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem
Wzór nr 30 - Wniosek o ustanowienie kuratora do zarządu majątkiem
Wzór nr 31 - Wniosek o ustanowienie opieki
Wzór nr 32 - Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej
Wzór nr 33 - Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu
Wzór nr 34 - Wniosek o zmianę orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego


Formularze udostępnione na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości