Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Przyjmowanie spraw Sposoby przyjmowania i załatwiania ...

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Dodano: 2016-09-16 09:04:46             Zmodyfikowano: 2016-09-16 09:04:46
Rejestr zmian

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Pisma sądowe oraz pisma z zakresu administracji i nadzoru kierowane do sądu za pośrednictwem poczty, bądź składane w biurze podawczym sądu - ewidencjonowane są w sposób przewidziany zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej. Na piśmie wpływającym do sądu biuro podawcze zamieszcza adnotację zawierającą nazwę sądu, datę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis przyjmującego pismo. Kopertę, w której pismo nadesłano załącza się do pisma. Na żądanie osoby wnoszącej pismo do sądu, biuro podawcze poświadcza przyjęcie pisma na jego kopii lub w książce doręczeń. Pisma adresowane imiennie do prezesa sądu doręcza się prezesowi sądu bez otwierania koperty. Pisma sądowe adresowane do poszczególnych wydziałów przekazywane są przez biuro podawcze kierownikowi sekretariatu, który przedstawia wpływające pismo przewodniczącemu wydziału /innemu sędziemu/. Przewodniczący /inny sędzia/ wydaje zarządzenie, co do sposobu załatwienia pisma. Sposób postępowania z pismami wszczynającymi postępowanie w sprawie regulują przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015r. Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.
 
 
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Kluczborku.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.