Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Struktura Organizacyjna III Wydział Rodzinny i Nieletnich

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Dodano: 2009-11-30 09:12:52             Zmodyfikowano: 2018-01-04 12:43:30
Rejestr zmian
Przewodniczący wydziału
SSR Małgorzata Pawlicka

Sekretariat:
Kierownik Sekretariatu:  Maria Sitarz
Zastępca Kierownika: Karina Lechowska


tel.  77 447 16 69-71
Kluczbork, ul. Katowicka 2 
pokój 60,  II piętro
Godziny urzędowania:
poniedziałek: od godz. 730-1800
wtorek-piątek: od godz. 730-1530
 
Właściwość rzeczowa :
1.      W postępowaniu procesowym:
- alimenty (dochodzenie po raz pierwszy, zmiana wysokości, wygaśnięcie obowiązku),
- ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane (koszty wyprawki, utrzymanie matki w okresie ciąży i porodu),
- zaprzeczenie ojcostwa,
- ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
- unieważnienie uznania dziecka,
- rozwiązanie przysposobienia,
- o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,
2. W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym małoletnich:
- przysposobienie,
- pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
- zezwolenie na zawarcie małżeństwa z powodu braku wymaganego wieku dla kobiety,
- zmiana zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania,
-  przywrócenie władzy rodzicielskiej,
- ustanowienie opieki nad małoletnim,
- zmianę opieki nad małoletnim, 
- ustanowienie kuratora dla małoletniego,
- wydanie dziecka,
- złożenie do depozytu sądowego,
- zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
- rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami,
- umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej,
- ustalenie miejsca pobytu małoletniego,
- ustalenie kontaktów z małoletnim,
- zmiana kontaktów z małoletnim,
- zezwolenie na wydanie paszportu małoletniemu,
- rozwiązanie rodziny zastępczej,
- uznanie ojcostwa. 
3. W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym dorosłych:
- zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
- zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa,
- ustanowienie opieki prawnej nad osobą dorosłą,
- zmiana opieki nad osobą dorosłą,  
- rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny,
- zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
- zmiana orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego,
- ustanie obowiązku odwykowego,
- nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka,
- ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
- zmiana kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, 
-sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego i umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody:
-osoby chorej psychicznie (art. 23 ustawy), 
- osoby z zaburzeniami psychicznymi (art. 24 ustawy), 
- osoby chorej psychicznie na wniosek (art. 29 ustawy), 
- nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego,
- umieszczenie w domu pomocy społecznej,
- zmianę  orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej,
- inne z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
- zezwolenie na dokonanie czynności imieniem ubezwłasnowolnionego,
- sprawy zabezpieczenia alimentów,
- nadanie klauzuli wykonalności,
- nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym,
- wyłączenie sędziego,
- odtworzenie akt.
4. W postępowaniu dotyczącym nieletnich:
- o demoralizację,
- o popełnienie czynów karalnych
 
 
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Kluczborku.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.