Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Informacje Pomoc Prawna Bezpłatna Pomoc Prawna

Bezpłatna Pomoc Prawna

Dodano: 2017-06-08 11:10:46             Zmodyfikowano: 2017-06-08 11:12:04
Rejestr zmian
1. Nieodpłatna Pomoc Prawna
Od początku roku 2017 na terenie całej Polski zostało uruchomionych 1525 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, funkcjonujących w ramach ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015, poz. 1255 z późń. zm).
Szczegóły na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/ 

Informację o lokalizacji i godzinach funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać na stronach internetowych BIP poszczególnych starostw powiatowych.
Od dnia 1 stycznia 2017 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać:
  • osoby, który nie ukończyły 26 lat,
  • osoby, które ukończyły 65 lat,
  • osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej przyznano świadczenie z pomocy społecznej i wobec której nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
  • osoby, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,
  • kobiety w ciąży.
 
Nieodpłatna pomoc prawna:
  • Jest udzielana przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze.
  • Obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego oraz udzielanie pomocy w sporządzaniu projektu pism, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.
          Wykaz punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną w powiecie:
 
Gmina Kluczbork

Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji
ul. Sienkiewicza 20B
46-200 Kluczbork 
tel. 77 418 00 30, 77 410 70 34 wew. 19

Punkt ten prowadzi Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo z siedzibą w Opolu. Punkt jest prowadzony przez adwokatów i radców prawnych.
Poniedziałek: 15.00-19.00
Wtorek: 15.00-19.00
Środa: 15.00-19.00
Czwartek: 15.00-19.00
Piątek: 15.00-19.00

Gmina Wołczyn

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
ul. Rzeczna 3 
46-250 Wołczyn
tel. 77 418 99 04

Punkt jest prowadzony przez adwokatów.
Poniedziałek: 14.00-18.00
Wtorek: 14.00-18.00
Środa: 14.00-18.00
Czwartek: 14.00-18.00
Piątek: 14.00-18.00

Gmina Byczyna  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie
ul. Kluczborska 4A/4
46-220 Byczyna
tel. 77 402 41 91
 
Punkt jest prowadzony przez radców prawnych.
Poniedziałek: 8.00-12.00
Wtorek: 8.00-12.00
Środa: 8.00-12.00
Czwartek: 8.00-12.00
Piątek: 8.00-12.00
 
 
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Kluczborku.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.